שירותי השותפות

יעוץ פיננסי

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

ייעוץ מס מקומי ובינלאומי

הכנת דוחות תקופתיים לחברות בינלאומיות הפועלות בישראל

הגשת דוחות מס לחברות, עצמאות ויחידים

ביקורת דוחות כספיים

 חיבור אמין ומקצועי בין רואי החשבון למס הכנסה מע"מ וביטוח לאומי
במטרה לצפות מראש תשלומים מיותרים ועיקולים מצד הרשויות.

בין לקוחותינו